Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego na terenie Galerii Galena obowiązują specjalne zasady sanitarne, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa Klientów i Pracowników galerii. Podczas robienia zakupów, prosimy o:

  • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób: minimum 2 m, zarówno podczas poruszania się po galerii, jak również podczas stania w kolejkach;
  • zasłanianie ust i nosa maseczką lub innym materiałem, zgodnie z obowiązującym prawem. Maseczki dostępne są w wypranych sklepach galerii m.in.  Carrefour, Kolporter, Apteka Ziko;
  • unikanie skupisk ludzi – nadal obowiązuje zakaz gromadzenia się;
  • stosowanie się do zasad higienicznych w sklepach – przypominamy o obowiązku noszenia jednorazowych lub foliowych rękawiczek podczas zakupów;
  • przestrzeganie higieny kaszlu i kichania;
  • częstą dezynfekcję rąk – dozowniki z płynem dostępne są na pasażu i koło toalet;
  • parkowanie na co drugim miejscu i zachowanie dystansu przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdów.

Jednocześnie w galerii nadal utrzymane zostaną specjalne procedury czyszczenia i dezynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem toalet, uchwytów, poręczy klamek, przycisków w windach, itd. W toaletach znajdują się instrukcje prawidłowego mycia rąk, zakładania i zdejmowania maseczek i rękawiczek jednorazowych.

Liczymy na Państwa odpowiedzialność i rozsądek. Jak długo potrwa epidemia zależy także od nas.