Koronawirus zmienia nasze nawyki, jednak nie oznacza to, że powinien wpływać na zdrowie osób, które potrzebują krwi. Apelujemy o oddawanie  krwi nawet w tak trudnym okresie, jakim jest pandemia koronawirusa.

Krew potrzebna jest każdego dnia i nie zmieni tego żadna epidemia. W minionym okresie większość planowanych zabiegów została odwołana, jednak wielu pacjentów po wypadkach, przeszczepach oraz w trakcie leczenia chorób nowotworowych potrzebuje krwi. Pomimo wieloletnich badań i prac naukowo- badawczych, nie udało się dotychczas wytworzyć tak cennego leku jakim jest krew.

Obecnie częściowo wykonuje się już planowane zabiegi operacyjne i wzrasta zapotrzebowanie ze strony szpitali na krew i jej składniki. DLATEGO TEŻ ZAPRASZAMY DAWCÓW DO ZGŁASZANIA SIĘ DO NASZYCH PLACÓWEK, tak aby odbudowywać sukcesywnie nasze stany zapasów.

Jak teraz wygląda oddawanie krwi :

przed wyjściem z domu prosimy o zmierzenie  temperatury. Osoby z temperaturą powyżej 37,3 °C nie będą mogły oddać krwi i jednocześnie powinny skonsultować się z lekarzem rodzinnym.

We wszystkich miejscach poboru krwi znajduje się stanowisko do wstępnej kwalifikacji, gdzie Krwiodawca wypełnia wstępną ankietę, dezynfekuje ręce i każdemu Dawcy mierzona jest temperatura (bezdotykowym termometrem). Po wstępnej kwalifikacji Krwiodawca zostaje zarejestrowany i podlega drugiej kwalifikacji (na dotychczasowych zasadach).

Krew może oddać osoba, która m.in. w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywała poza granicami RP, temp. ciała nie przekracza 37,3 °C, nie ma objawów infekcji, nie jest objęta kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym i w ciągu ostatnich 14 dni nie miała kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną prosimy o zgłaszanie się do oddania krwi bez osób towarzyszących. Dawcy oczekujący do oddania krwi zachowują niezbędny odstęp od siebie 1-1,5 metra. Każdy Krwiodawca  otrzymuje maseczkę , rękawiczki i długopis.