W związku z nieprawdziwą informacją, która pojawiła się wśród mieszkańców Jaworzna i okolicznych miejscowości, dotyczącą złego stanu technicznego Galerii Galena oraz jej ewentualnego zamknięcia z tego powodu, pragniemy poinformować Państwa, że Galeria Galena jest w bardzo dobrym stanie technicznym i nie jest planowane jej zamknięcie.
Informacje dotyczące złego stanu technicznego Galerii Galena, osiadania budynku, problemów z dachem, czy pękania ścian są nieprawdziwe.

Galeria Galena została wybudowana zgodnie z zatwierdzonym Projektem i przepisami Prawa budowlanego. Obiekt został  pozytywnie odebrany przez Powiatowego Inspektora Budowlanego  w Jaworznie i dopuszczony do użytkowania. Jego stan techniczny nie budzi żadnych zastrzeżeń i jest bardzo dobry . Zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego budynek podlega okresowym przeglądom technicznym. Obiekt Galerii Galena jest także monitorowany geodezyjnie pod względem ewentualnego osiadania i nie stwierdzono przekroczenia  żadnych dopuszczalnych wartości .
Zapewniamy Państwa, iż Galeria Galena jest obiektem bezpiecznym zarówno dla Klientów, jak i dla Pracowników  i nie ma żadnych podstaw do podjęcia jakichkolwiek kroków do jej zamknięcia.