W związku z pojawieniem się korona wirusa w Polsce poniżej publikujemy adres strony, na której znajdują się oficjalne komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, opracowane na podstawie danych ECDC oraz WHO:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Na stronie tej znajdziecie Państwo oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje, jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich.