Mammografia w Galerii Galena 

Najważniejszą i najskuteczniejszą formą wczesnej profilaktyki raka piersi jest mammografia.

Badanie mammograficzne to badanie rentgenowskie, umożliwiające rozpoznanie zmian patologicznych w obrębie piersi, w tym również wczesnych zmian nowotworowych. Badanie jest proste, krótkie i nieinwazyjne. Dawka promieniowania emitowana podczas mammografii jest bardzo niska. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi przeznaczony jest dla wszystkich ubezpieczonych kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia (decyduje rok urodzenia), które:
1) nie wykonywały mammografii finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ciągu ostatnich 24 miesięcy
lub
2) otrzymały w ramach realizacji Programu pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia czynnikami ryzyka (rak piersi wśród członków rodziny tj. u matki, siostry, córki) lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub BRCA 2)
oraz
nie były wcześniej leczone z powodu raka piersi.

Nie ma znaczenia adres zamieszkania/zameldowania. Nie obowiązuje rejonizacja.
Nie jest potrzebne zaproszenie ani skierowanie.