Masz chrapkę na wygraną? To drapnij zdrapkę w LOTERII WIOSENNEJ Galerii Galena!

Przyjdź do naszej galerii w dniach 6 – 28 maja, zrób zakupy za min. 100 zł (na maksymalnie 2 dowodach zakupu) i w finale, 28 maja, weź udział w losowaniu głównych wygranych w postaci kart podarunkowych Galerii Galena o wartości 1500, 2500 i 5000 zł !

Codziennie do wygrania nagrody natychmiastowe – karty podarunkowe na zakupy w Galerii Galena o wartości 20, 50, 100, 200 i 500 zł!

Łączna pula nagród w Loterii – ponad 60 000 zł!

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w loterii?

1. W terminie od 6 maja do 28 maja 2022 roku do godz. 16:00 zrób zakupy za min. 100 zł* (udokumentowane na maksymalnie 2 dowodach zakupu, przy czym pojedynczy zakup musi być o wartości nie mniejszej niż 50,00 zł – w loterii biorą udział wyłącznie oryginalne paragony fiskalne, faktury imienne VAT).

2. Zgłoś się do Punktu Obsługi Loterii (przy wejściu głównym do galerii) i odbierz od Hostessy kupon loteryjny (kupony w dniu 28 maja 2022 r. są wydawane do godz. 16:30). Jednorazowo można otrzymać maksymalnie 3 Kupony, według zasady, że za zakupy za kwotę nie mniejszą niż 100 zł Uczestnikowi przysługuje 1 Kupon, za zakupy za kwotę nie mniejszą niż 200 zł Uczestnikowi przysługują 3 Kupony.

3. Zetrzyj farbę zdrapkową i sprawdź na kuponie loteryjnym czy wygrałeś jedną z nagród dziennych – kartę podarunkową Galerii Galena o wartości 20, 50, 100, 200 lub 500 zł.

4. Następnie wypełnij czytelnie swoimi danymi Kupon loteryjny, wrzuć go do urny do 28 maja 2022 r. do godz. 16:45 i weź udział w losowaniu nagród głównych i nagrody specjalnej.

5. Zachowaj oryginał dowodów zakupu przez czas trwania loterii.

6. Losowanie nagrody głównej Loterii: 28 maja 2022r., ok. godz. 20:00. Osobista obecność nie jest obowiązkowa.


Regulamin Loterii jest dostępny w biurze Organizatora przy ul. Wrzesińskiej 12/37, 03-713 Warszawa w terminie trwania Loterii. Dodatkowo w terminie od 06 do 28 maja 2022 r. Uczestnik może zapoznać się z treścią Regulaminu w Punkcie Obsługi Loterii w czasie jego funkcjonowania oraz w Biurze Administracji Galerii w czasie jego otwarcia.

W Loterii może wziąć udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, dokonująca zakupu na terenie Centrum w punktach biorących udział w Loterii, która spełnia warunki niniejszego regulaminu („Regulamin”).

* Sprzedażą promocyjną w Loterii Wiosennej objęte są wszystkie towary i usługi dostępne w punktach sprzedaży na terenie Galerii Galena,  z wyłączeniem:

 • zakupów dokonanych w sklepie Carrefour,
 • produktów i usług kantoru oraz banku,
 • napojów alkoholowych,
 • produktów tytoniowych,
 • e-papierosów,
 • zakupów dokonanych w aptece,
 • preparatów do początkowego żywienia niemowląt,
 • doładowań telefonów,
 • transakcji zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media, telefon oraz gaz dokonane w dowolnym punkcie,
 • transakcji dokonanych w punkcie lotto, zakładach bukmacherskich,
 • spłat raty kredytu regulowanych w punktach świadczących tego typu usługi (m.in. banki),
 • zakupów dokonanych w systemie ratalnym (w przypadku, gdy Uczestnik dokonał zakupu w systemie ratalnym, wówczas otrzymuje Kupon/Kupony wyłącznie za kwotę raty, którą zapłacił w terminie od 6 do 28 maja do godz. 16:00),
 • kart podarunkowych,
 • wpłat i wypłat bankomatowych.

W Loterii nie mogą brać udziału oraz otrzymać nagród osoby, które nie ukończyły 18-stu lat oraz pracownicy: Organizatora tj. Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia, firm: P.A. Nova Management Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach oraz P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach, hostessy obsługujące Punkty Obsługi Loterii. Ponadto w Loterii nie mogą brać udziału oraz otrzymać nagród: właściciele oraz pracownicy punktów sprzedaży znajdujących się na terenie tej Galerii Galena, pracownicy ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego tej Galerii.  W Loterii ponadto nie mogą brać udziału oraz otrzymać nagród członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

Punkt Obsługi Loterii czynny jest codziennie w godzinach otwarcia galerii (poniedziałek – sobota 9:00-21:00); w dniach 8, 15 i 22 maja (niedziele niehandlowe) Punkt jest nieczynny, a 28 maja Punkt czynny jest w godzinach 9:00-16:30.

Szczegóły dotyczące Loterii znajdują się w Regulaminie

Regulamin Konkursu dla Najemców