Najważniejszą i najskuteczniejszą formą wczesnej profilaktyki raka piersi jest mammografia.

Badanie mammograficzne to badanie rentgenowskie, umożliwiające rozpoznanie zmian patologicznych w obrębie piersi, w tym również wczesnych zmian nowotworowych. Badanie jest proste, krótkie i nieinwazyjne. Dawka promieniowania emitowana podczas mammografii jest bardzo niska. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi przeznaczony jest dla wszystkich ubezpieczonych kobiet, które:

  • znajdują się w grupie wiekowej 50-69 lat
  • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 2 lat
  • lub otrzymały w ramach programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka: rak piersi wśród członków rodziny, mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2, a także nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

Mobilny mammobus będzie stacjonował przed wejściem głównym do Galerii Galena już 8 lipca. Aby wykonać badanie, należy zarejestrować się telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30-19.30 pod numerami: 58 767 34 44, 58 767 34 55.

Jak teraz wygląda badanie ?

1. Pacjentka po wejściu do mammobusu, musi dokonać dezynfekcji rąk (zgodnie z instrukcją), preparatem, który znajduje się w dozowniku umieszczonym przy wejściu.

2. Technik elektroradiolog przed każdym badaniem dokonuje dezynfekcji aparatu, pulpitów oraz miejsc powszechnie dostępnych.

3. Pacjentka musi posiadać maseczkę zakrywającą nos oraz usta.

4. Technik elektroradiolog jest wyposażony w maseczkę ochronną zakrywającą nos i usta, przyłbicę oraz rękawice ochronne.

5. W mammobusie mogą znajdować się tylko dwie osoby, zgodnie z informacją zamieszczoną na drzwiach wejściowych mammobusu.