KFC Twisters – warto się zakręcić!

Zapraszamy do KFC w Galerii Galena.

Promocja obowiązuje do 15 października.