Ważna informacja dla posiadaczy bonów podarunkowych Galerii Galena!

Przedłużamy czas realizacji bonów podarunkowych, których termin ważności upłynął w dniach od 7 do 30 listopada 2020r., do dnia 31 grudnia 2020r. bez konieczności ich przedatowania w Biurze Administracji Galerii Galena.