Opis produktu

Superpolisa to platforma ubezpieczeniowa, która przez sieć swoich placówek, call center oraz internet oferuje klientom polisy 30 towarzystw ubezpieczeniowych. Nasza marka bazuje na systemie informatycznym, który umożliwia klientom porównanie ofert i zakup ubezpieczeń. Cała operacja: bezpłatne porównanie ofert i zakup trwa bardzo krótko, nawet 6 minut. Oferujemy ubezpieczenia: komunikacyjne OC/AC, ubezpieczenia zdrowia i życia, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia turystyczne, ubezpieczenia assistance i ochrony prawnej.
W Galerii Galena oddział Superpolisa  zlokalizowany jest na pasażu przy hipermarkecie Carrefour.
jaworzno1@superpolisa.pl